Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Klanten

Deze ‘Algemene Voorwaarden Klanten’ zijn van toepassing op de relatie tussen Bon Thai en de Klanten.

Art.1 Definities

Aanbod : het product –en dienstenaanbod van het Bon Thai dat door de Klant via het de website bij het Bon Thai kan worden besteld.

Bestelling: een bestelling van de Klant via het de website bij Bon Thai van het door de Klant geselecteerde Aanbod.

Klant:een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een Bestelling plaats via de website.

Overeenkomst:een overeenkomst tussen de Klant en Bon Thai met betrekking tot een Bestelling.

Restaurantinformatie: de informatie van het Restaurant met betrekking tot, onder andere, bedrijfs -en contactgegevens, algemene informatie, productaanbod (maaltijden, bijgerechten, opties en dranken), prijzen voor ieder afzonderlijk product (inclusief BTW), bedrijfslogo, grafisch materiaal, bezorggebied (inclusief postcodes), bezorgkosten en minimale bestelbedragen.

Bon Thai: Bon Thai FV. handelend voor zichzelf en namens elke rechtspersoon of persoon die direct of indirect, controleert, wordt gecontroleerd door of onder de gemeenschappelijke controle valt van Bon Thai Group B.V.

Art.2 Identiteit van Bon Thai

Bon Thai handelend onder de naam ‘Bon Thai’

Adres hoofdvestiging:
Albert Panisstraat 156
9120 Beveren
BTW-nr: BE0681.477.755

Email: Bon_thai@outlook.com
Tel: 03 430 18 32 (dagelijks bereikbaar tijdens de openingsuren)

Art.3 Toepasselijkheid

1. De Klant gaat door middel van het plaatsen van een Bestelling direct een Overeenkomst met het Bon Thai aan voor de afhaling van het door de Klant geselecteerde Aanbod. De Klant is gebonden aan de Bestelling en heeft geen recht op terugbetaling, behalve in het geval van annulering door Bon Thai op grond van artikel 6 hieronder.

Art.4 Het Aanbod

1. Het restaurant kan ingrediënten en additieven gebruiken voor maaltijden en drankjes, die allergieën en intoleranties kunnen veroorzaken. Als een Klant allergisch is voor bepaalde voedingsmiddelen, raden wij aan om telefonisch contact op te nemen met het restaurant voor actuele allergeneninformatie voordat de bestelling wordt geplaatst.

2. Bon Thai geeft alle informatie zodanig weer, dat voor de Klant duidelijk is wat zijn rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het Aanbod zijn verbonden.

3. Bon Thai aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de bereikbaarheid van het Platform.

Art.5 De Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant de Bestelling definitief maakt door het klikken op de knop ‘Nu kopen’ tijdens het proces van het plaatsen van een Bestelling via de website.

2. Na ontvangst van de Bestelling, zal Bon Thai de Bestelling elektronisch aan de Klant bevestigen.

3. De Overeenkomst kan alleen door Bon Thai worden uitgevoerd als de Klant correcte en volledige contact- en adresgegevens verstrekt bij het plaatsen van de Bestelling. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Bon Thai te melden.

4. In verband met informatie over de status van zijn Bestelling, dient de Klant na het plaatsen van de Bestelling telefonisch of per e-mail (zoals aangegeven bij het plaatsen van de Bestelling) bereikbaar te zijn voor zowel het Restaurant als Bon Thai.

5. Indien de Klant kiest voor het afhalen van de Bestelling, dan dient hij op de gekozen tijd aanwezig te zijn op de afhaallocatie van het Restaurant, die in de bevestigingsmail, tekstbericht of op de website van Bon Thai is weergegeven.

6. Niet van Toepassing:Bon Thai doet voorlopig geen afleveringen (Bij aflevering van de Bestelling kan Bon Thai vragen om identificatie als de Bestelling alcoholische producten of andere producten met een leeftijdslimiet bevat. Als de Klant zich niet adequaat kan identificeren of niet voldoet aan de minimumleeftijdseisen, weigert Bon Thai de betreffende producten aan de klant te leveren. In dit geval kunnen annuleringskosten in rekening worden gebracht)

7. Bon Thai aanvaardt geen aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.

Art.6 Ontbinding van de Overeenkomst en annulering van de Bestelling

1. In verband met de bederfelijkheid van het Aanbod geldt dat de Klant geen recht heeft om de Overeenkomst te ontbinden. Bestellingen kunnen niet door de Klant bij Bon Thai worden geannuleerd.

2. Bon Thai heeft het recht de Bestelling te annuleren indien bijvoorbeeld het Aanbod niet meer beschikbaar is, de Klant een incorrect of onbereikbaar telefoonnummer, andere contactgegevens heeft opgegeven of in geval van overmacht.

3. Indien de Klant een valse Bestelling plaatst (bijvoorbeeld door foutieve contactgegevens door te geven, niet te betalen of door niet aanwezig te zijn op de afhaallocatie om de Bestelling in ontvangst te kunnen nemen) of anderszins zijn plichten die voortvloeien uit de Overeenkomst niet nakomt, dan kan Bon Thai besluiten om toekomstige Bestellingen van de betreffende Klant te weigeren.

4. Bon Thai heeft het recht om Bestellingen te weigeren en Overeenkomsten te annuleren, indien er gerede twijfel bestaat over de juistheid of authenticiteit van de Bestelling of de contactgegevens. Indien Bon Thai een Bestelling annuleert die al betaald is, dan zal Bon Thai dat bedrag overboeken op de dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden. Indien de Klant schijnbaar valse of frauduleuze Bestellingen plaatst, dan kan Bon Thai hiervan aangifte doen bij de politie.

Art.7 Betaling

1. Op het moment dat de Overeenkomst tot stand is gekomen overeenkomstig artikel 5.1 van deze Algemene Voorwaarden Klanten, is de Klant verplicht om het Bon Thai te betalen voor de Bestelling. Door de Klant kan aan deze betalingsverplichting worden voldaan door te betalen met een online betaalmiddel via de website

2. Behoudens het bepaalde in artikel 6.4, van deze Algemene Voorwaarden Klanten, is het (gedeeltelijk) terugboeken van een online betaling alleen mogelijk indien de Bestelling niet (geheel) geleverd kan worden. De terugboeking vindt altijd plaats op dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden.

Art.8 Klachtenregeling

1. Klachten van de Klant over het Aanbod, de Bestelling of de uitvoering van de Overeenkomst, dienen bij Bon Thai te worden neergelegd uiterlijk de dag na ontvangst van de bestelling.

2. Als de Klant een klacht heeft over de Service, dan dient de klacht via het contactformulier, per e-mail of schriftelijk via de post te worden gecommuniceerd aan de klantenservice van Bon Thai op het in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden Klanten aangegeven contactadres. Nadat de klacht door Bon Thai is ontvangen zal Bon Thai zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 weken de klacht behandelen.

3. Nadat de klacht door Bon Thai is ontvangen zal Bon Thai zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen een week, reageren met een ontvangstbevestiging. Bon Thai streeft ernaar de klacht zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 weken te behandelen.

4. Klachten zoals omschreven in de leden 1 en 2 van dit artikel, moeten binnen bekwame tijd nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij respectievelijk Bon Thai .

5. De Europese Commissie beheert een ODR platform. Dit platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Bon Thai sluit het gebruik van Alternative Dispute Resolution als bedoeld in de richtlijn 2013/11/EU expliciet uit. Het e-mailadres van Bon Thai is bon_thai@outlook.com.

Art.9 Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

1. Bon Thai heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij:

Baloise Belgium NV.
Marsveldstraat 23
1050 Brussel

via de volgende assuradeur:

Behiels & C°
Schoolstraat 19
9120 Beveren

Art.10 Inzicht en correctie van opgeslagen persoonsgegevens

1. Bon Thai verwerkt persoonlijke gegevens van de Klant. Op deze verwerking van persoonsgegevens is het Privacy Statement van toepassing.