Privacy Statement

Baan Thai Take-away houdt zich aan de regels bepaald in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De bij de bestelling ingevoerde gegevens worden bewaard voor het uitvoeren van de overeenkomst en de financiële administratie.
Dit privacy statement is voor het laatst aangepast op 1 juli 2021.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Baan Thai verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Geboortedatum
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Locatiegegevens
• Betaalgegevens (voor zover van toepassing)
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
• Gegevens over jouw activiteiten op onze website
• Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
• IP-adres
• Internetbrowser en apparaat type
Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bon-thai.be dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we je gegevens gebruiken

Baan Thai verwerkt persoonsgegevens van klanten voor het afhandelen van de betaling (voor zover van toepassing), en om in het geval bestellingen worden geannulleerd aan de klant de betaling te retourneren. Bij het aanmaken van een account gebruiken we daarnaast de door jou opgegeven gegevens..
Als je contact opneemt met onze klantenservice, zullen we de door jou verstrekte gegevens gebruiken voor het beantwoorden van je vraag of oplossen van je klacht. Om te zorgen dat onze dienstverlening aansluit bij jouw wensen, kunnen deze gegevens gebruikt worden voor bijvoorbeeld klanttevredenheidsonderzoeken. Soms vragen wij een andere partij om dit voor ons te doen.

Inzage en correctie persoonsgegevens

Conform de Wbp heb je recht alle gegevens die wij over je hebben verzameld in te zien en zo nodig te corrigeren. Je kunt je hiervoor wenden tot info@bon-thai.be, wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.
Hoe lang we gegevens bewaren
Baan Thai zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De persoonsgegevens worden tot twee jaar na je bestelling bewaard, tenzij Baan Thai op grond van de wet een langere bewaartermijn moet aanhouden.

Beveiliging

Baan Thai neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@bon-thai.be.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Adres hoofdvestiging:
Albert Panisstraat 156
9120 Beveren

Email: info@bon-thai.be
Tel: 03 430 18 32 (dagelijks uitgezonderd woensdag van 17:00-21:00 uur)